Tổ công tác của Thủ tướng gỡ vướng Biên Hòa Universe Complex và 6 dự án khác ở Đồng Nai

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, tổ phó tổ công tác của Thủ tướng, vừa thông báo kết quả giải quyết vướng mắc cho Biên Hòa Universe Complex và 6 dự án khác tại Đồng Nai ở Đồng Nai.

Gỡ vướng quy hoạch, đất xây nhà ở xã hội

Đó là nhóm 4 dự án: khu dân cư Long Hưng (227ha), khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng (286ha), chủ đầu tư Dona coop; khu đô thị Đồng Nai Waterfront (170ha), chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Nam Long; khu đô thị Aqua City (305ha), chủ đầu tư Tập đoàn Novaland.

Đối với nhóm 4 dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết có hai vướng mắc chính là chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dự án đang triển khai thực hiện với quy hoạch chung TP Biên Hòa. Một số dự án trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng có sai lệch, chưa phù hợp với quy hoạch 1/500 được duyệt.

Vướng mắc thứ hai là các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án chưa bố trí nhà ở xã hội theo quy định.

Theo tổ công tác, các dự án này thuộc phạm vi đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu C4, TP Biên Hòa, do UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét phê duyệt.

Để gỡ vướng, tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rà soát quy hoạch chi tiết 4 dự án thuộc khu vực phân khu C4, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Đề xuất phương án, giải pháp điều chỉnh tại đồ án quy hoạch phân khu C4 và quy hoạch chi tiết các dự án liên quan.

Hiện quy hoạch chung TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 đang điều chỉnh, do đó tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo rà soát, đánh giá nội dung quy hoạch chi tiết các dự án và nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 để báo cáo Thủ tướng xem xét việc điều chỉnh.

Về việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của 4 dự án, tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định của pháp luật về nhà ở xã hội trong từng thời kỳ, rà soát thời điểm phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương, lựa chọn chủ đầu tư để xác định quỹ đất nhà ở xã hội đúng quy định.

Đề xuất các phương án bố trí nhà ở xã hội phù hợp trong dự án hoặc trong phân khu C4, hoặc khu vực lân cận trong TP Biên Hòa, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thêm 2 dự án Hưng Thịnh được gỡ

Đối với dự án khu đô thị du lịch Nhơn Phước (204ha), đến nay chủ đầu tư Hưng Thịnh đã được giao khoảng 81,7ha theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong đó có khoảng 36,6ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh; khoảng 45ha đất ở. Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận đối với khoảng 75ha nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.

Tổ công tác cho rằng thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư khu đô thị du lịch Nhơn Phước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Nai và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan của địa phương, khẩn trương thực hiện các thủ tục hành chính để triển khai dự án.

Trường hợp dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, cao ốc văn phòng kết hợp khu dân cư Biên Hòa Universe Complex , tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa, hiện đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, nghĩa vụ về tài chính, đất đai, và được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng.

Tổ công tác của Thủ tướng gỡ vướng Biên Hòa Universe Complex và 6 dự án khác ở Đồng Nai

Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan của địa phương khẩn trương rà soát các thủ tục pháp lý dự án, thực hiện các thủ tục hành chính để triển khai dự án.

Còn với các khó khăn, vướng mắc của dự án khu đô thị sinh thái Long Tân (tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa, chủ đầu tư DIC, được thực hiện từ năm 2009), ngày 11-4-2023, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 122 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, xác định rõ các vướng mắc thực tế của dự án, trên cơ sở đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.

Theo nguồn: https://tuoitre.vn/to-cong-tac-cua-thu-tuong-go-vuong-cho-7-du-an-bat-dong-san-o-dong-nai-20230427153601341.htm

So Sánh Dự Án

So sánh