room tín dụng

Room tín dụng nới lỏng - thị trường bất động sản 9X An Sương sôi động trở lại

Room tín dụng nới lỏng – thị trường bất động sản sôi động trở lại

Theo chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...
Đọc tiếp

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5-2%

Tăng trưởng tín dụng cho cả năm nay được tăng lên thành 15,5-16% so với...
Đọc tiếp

So Sánh Dự Án

So sánh