Luật Nhà ở năm 2023

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi, công bố bảng giá đất mới từ 1/1/2026

Với 432 đại biểu tán thành (đạt tỉ lệ 87,63% tổng số đại biểu),...
Đọc tiếp

So Sánh Dự Án

So sánh